Zakres Działalności

Jesteśmy zakładem Pracy Chronionej uprawnionym do udzielania ulg we wpłatach na PFRON z tytułu zakupu naszych usług.

Ochrona Fizyczna Osób i Mienia

Firma ochrania obiekty (handlowe, zakłady przemysłowe) przy pomocy odpowiednio wyszkolonych pracowników ochrony, wyposażonych w środki bezpośredniego przymusu, oraz w środki łączności (radiotelefony).Ochrona  fizyczna większości chronionych obiektów wspomagana jest działaniem systemów alarmowych, które są instalowane przez nasz dział techniczny.

Usługi Techniczne

Jesteśmy przygotowani do instalowania urządzeń do elektronicznej ochrony obiektów otwartych i zamkniętych. Posiadamy autoryzację TECHOM na instalacje alarmowe. Wszystkie instalowane urządzenia są zgodne z Polską Normą PN 93-E/08930 oraz posiadają świadectwo homologacji Ministerstwa Łączności.

Usługi sprzątania

Wykonujemy szereg prac związanych z pracami ogólnogospodarczymi w tym sprzątanie pomieszczeń, budynków oraz terenów do nich należących.